Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže hľadá spolupracovníkov – lektorov

25. novembra 2020 / Komentáre vypnuté na Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže hľadá spolupracovníkov – lektorov

Články

Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže ako prijímateľ národného projektu „Šanca na návrat“ hľadá spolupracovníkov, ktorí budú pôsobiť ako lektori špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov pre odsúdené osoby vo vybraných Ústavoch na výkon trestu odňatia slobody v rámci celého Slovenska.

Viac informácií sa dozviete na: https://sancananavrat.sk/aktuality/lektor/.