Dlhodobý kurz ZMYSLOVÁ AKTIVIZÁCIA – POSLEDNÝCH 5 MIEST!

Institut Smyslové aktivizace v spolupráci so Slovenskou komorou SP a ASP a Ústavom zdravotníctva a sociálnej práce MUDr. Pavla Blahu v Skalici

vás pozývajú na prvý dlhodobý kurz

ZMYSLOVÁ AKTIVIZÁCIA LEVEL 1 

organizovaný na Slovensku termínoch:
Modul 1: 16.-17.4.2018
Modul 2: 14.-15.5.2018
Modul 3: 11.-12.6.2018

Lektorsky vás bude sprevádzať: Mgr. Hana Frűhaufová

Cena kurzu je 350 €
Členovia Slovenskej komory SP a ASP 150 €

Miesto konania: Ústav zdravotníctva a sociálnej práce MUDr. Pavla Blahu v Skalici

Bližšie informácie nájdete TU.

Prihlásenie na kurz Zmyslovej aktivizácie Level 1 je možné cez link: http://smyslovaaktivizace.cz/index.php/component/rsform/form/13-konference-slovensko

Zmyslová aktivizácia je metóda zameraná na seniorov trpiacich demenciou, ktorej cieľom je podporiť a čo najdlhšie zachovať ich samostatnosť a sebestačnosť. Kľúčovými pojmami sú rešpekt, úcta a láska. Zmyslová aktivizácia sa orientuje na jedinečnosť človeka, na jeho zdroje, nie na deficity, človeka vníma celostne – v oblasti telesnej, duševnej a duchovnej – všetky tieto časti potom v starostlivosti a aktivizácii prepája. Cielenou stimuláciou zmyslov je podporovaná činnosť mozgu. Kurz LEVEL 1 je určený pre všetkých, ktorí chcú pracovať s konceptom Zmyslovej aktivizácie v praxi, teda pre pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb alebo profesijné skupiny z oblasti zdravotníctva. Kurz objasní koncept Zmyslovej aktivizácie, a to zvlášť pre veľmi staré osoby a osoby s ochorením demencie. Vysvetľuje pozíciu aktivizačného praktikanta tak, aby bola jeho úloha objasnená v jej skutočnej podobe a šírke záberu. Účastníci sa zoznámia s aktuálnymi poznatkami v starostlivosti a aktivizácii a ich špecifikami u osôb s ochorením demencie. Kurz je rozdelený do troch modulov, ktoré na seba nadväzujú a postupne rozširujú kompetencie účastníka a lektorovi umožňujú postupné vedenie v reakcii na praktické skúsenosti účastníkov. Kurz je založený na maximálnom možnom prepojení teórie s praxou tak, aby účastník mohol koncept overovať v praxi a postupne zavádzať do systému ošetrovateľskej starostlivosti a cielenej aktivizácie zariadenia sociálnych služieb. Po absolvovaní kurzu je Aktivizačný praktikant/praktikantka kompetentný zaradiť Zmyslovú aktivizáciu do bežnej starostlivosti o klientov, zaistiť krátkodobú aktivizáciu a organizovať malé aktivizačné skupiny.

Podmienky na získanie osvedčenia sú 90% účasť na kurze, úspešnosť v písomnom teste a dokumentácia Zmyslovej aktivizácie. Prihlásenie na kurz Zmyslovej aktivizácie Level 1 je možné cez link: http://smyslovaaktivizace.cz/index.php/component/rsform/form/13-konference-slovensko 

Čiastku vo výške 150 €, prípadne 350 € za kurz je nutné zaplatiť na účet veden. vo Fio banke, a.s.:
Číslo: 2501343510/2010
IBAN: CZ4020100000002501343510
BIC: FIOBCZPPXXX

Pri platbe, prosím, uveďte variabilný symbol, ktor. Vám bude pridelen. pri Vašom prihlásení ako ČÍSLO REGISTRACE. Faktúra Vám bude odovzdaná v deň zahájenia kurzu.

Bližšie informácie na emailovej adrese: zmyslovaaktivizacia@gmail.com

Úspešní účastníci základného vzdelávania Level 1 budú môcť pokračovať v Level 2. Bližšie informácie môžete získať na emailovej adrese: zmyslovaaktivizacia@gmail.com. Z úspešn.ch účastníkov Level 1 plánujeme vybrať lektorov, ktorí budú od roku 2019 šíriť myšlienku Konceptu Zmyslovej aktivizácie v Slovenskej republike. Každ. kandidát na lektora musí absolvovať ďalšie odborné vzdelávanie a splniť požiadavky Institutu Smyslové aktivizace, prípadné dotazy môžete smerovať na email: manager@smyslovaaktivizace.cz

Ubytovanie nezabezpečujeme!!!

Venue:

VŠZaSP sv.Alžbety, Palackého 36/1, 811 02 Bratislava
apríl 16, 2019

Details:

Name Institut Smyslové aktivizace Phone +421 948 132 841 Email komora@socialnapraca.sk

Schedule

Date:
Time:

Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 1 bytes in /nfsmnt/hosting1_2/2/9/29d07bae-bd7a-4d61-ad10-af94d06579c1/socialnapraca.sk/web/wp-content/plugins/simple-event-planner/public/partials/simple-event-planner-template-functions.php on line 403