Efektívnejšie opatrenia na trhu práce a lepšie podmienky pre rozvoj sociálnej ekonomiky

24. októbra 2022 / Komentáre vypnuté na Efektívnejšie opatrenia na trhu práce a lepšie podmienky pre rozvoj sociálnej ekonomiky

Infoservis SK SPaASP

Parlament dnes v prvom čítaní schválil dve novelizácie zákonov z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Novela zákona o službách zamestnanosti prinesie opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest ako aj úpravu podmienky zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Zákon rozširuje možnosti v evidencii uchádzačov o prácu a zjednodušuje podmienky pri zamestnávaní cudzincov.

Posilniť a podporiť priaznivé podmienky pre rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku je cieľom novely zákona o sociálnej ekonomike. Súčasťou novely je aj definovanie rodinných podnikov, ktoré kladú dôraz na kultiváciu rodinných väzieb. Viac informácií nájdete v priloženej tlačovej správe.

TLAČOVÁ SPRÁVA k stiahnutiu