Dotazník (profesionalizácia sociálnej práce)

10. mája 2020 / Komentáre vypnuté na Dotazník (profesionalizácia sociálnej práce)

Články Zo sveta sociálnej práce

Vážene kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás osloviť za účelom vyplnenia dotazníka, ktorým chceme
na základe získaných údajov prispieť k profesionalizácii sociálnej
práce. Ide o pilotný výskum, ktorého výsledky budú štatisticky
spracované a poslúžia ako podnety pre komunikáciu s autoritami štátnej
správy a samosprávy za účelom posilnenia spoločenského a profesijného
statusu sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce  v našej
spoločnosti. Je dôležité, aby dotazník vyplnilo čo najviac
respondentov.

Vyplnenie dotazníka Vám zoberie z vášho času približne
10 minút. Tento dotazník je anonymný a jeho výsledky budú publikované v odbornej tlači. 


Dotazník sa nachádza na: https://prosurvey.prohuman.sk/index.php/596541?token=nzEh2OOaEAXYms0&lang=sk

Ďakujeme za spoluprácu a veríme, že naša spoločná snaha prinesie úžitok.

Želáme všetko dobré!

Milan Schavel a Bohuslav Kuzyšin