Dotazník na tému „Domáce násilie na deťoch a adolescentoch so zameraním na ich socializáciu“

24. februára 2021 / Komentáre vypnuté na Dotazník na tému „Domáce násilie na deťoch a adolescentoch so zameraním na ich socializáciu“

Zo sveta sociálnej práce

Vážení respondenti, vážení účastníci dotazníkového prieskumu, vážení sociálni pracovníci a pracovníčky.


Realizujem tvorbu empirickej časti svojej rigoróznej práce formou dotazníkového šetrenia. Téma mojej práce je: „Domáce násilie na deťoch a adolescentoch so zameraním na ich socializáciu.“. Týmto Vás chcem požiadať o anonymné vyplnenie predloženého dotazníka, aby som dosiahla kvalitné a hodnoverné výsledky v rámci naplnenie cieľov spomínanej rigoróznej práce.

Verím, že poctivo vyplníte jednotlivé dotazníkové položky a pravdivo uvediete z praxe Vaše skúsenosti, postrehy a rady, ktoré budú nápomocné v danej problematike.

Vami vybrané odpovede buď priamo dopíšte, alebo zakrúžkujte (najviac vždy jedna možná odpoveď) a na začiatku dotazníkového šetrenia vypíšte prosím svoje základné údaje pre štatistické spracovanie toho, aká bola výskumná vzorka v danom výskume.

Zo srdca Vám ďakujem za Váš čas a aj ochotu sa na danom výskume podielať.

Link na dotazník nájdete TU: https://docs.google.com/forms/d/1g43G5wG-WNXaioJIJ_w4yZ4ZcbbNTMEA3g_SvUsCNdg/viewform?edit_requested=true

S pozdravom Mgr. Veronika Kollárová