Ďalšie vzdelávanie sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (výskum)

12. februára 2018 / Komentáre vypnuté na Ďalšie vzdelávanie sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (výskum)

Články

Vážené sociálne pracovníčky, asistentky sociálnej práce, vážení sociálni pracovníci a asistenti sociálnej práce

tento dotazník je určení pre odborníkov pôsobiacich v praxi. Jeho cieľom je analýza viacerých oblastí ďalšieho (sústavného) vzdelávania sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Prosíme Vás o jeho pravdivé a pozorné vyplnenie. Zber informácií je anonymný a bude použitý predovšetkým pre vedecké účely. Závery skúmania budú taktiež aplikované v kontexte skvalitňovanie sústavného vzdelávania a uverejnené v odbornej tlači a na stránke komory. Za Váš čas, úprimnosť a ochotu Vám vopred ďakujeme.
Za výskumný tím Vám ďakuje prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. (andrej.matel@gmail.com)

Kliknite sem pre načítanie výskumu:
http://vyskum.prohuman.sk/index.php/935756?token=qhWtY&lang=sk

P.S. Ak by Vás alebo Vašich kolegov zaujímali výsledky výskumu profesijných hodnôt sociálnej práce, tieto sú kompletne zverejnené v publikácii Mátel, A., Romanová, M., Senáriková, Z. 2017. Profesijné hodnoty sociálnej práce v Slovenskej republike. Nitra: UKF.
Vybrané výsledky sú dostupné aj v zborníku http://www.prohuman.sk/socialna-praca/zbornik-z-konferencie-profesijne-hodnoty-socialnej-prace-piesany-2017
a odkaz aj na stránke komory http://socialnapraca.sk/2018/02/profesijne-hodnoty-socialnej-prace-v-sr-vysledky-vyskumu/