COVID-19 – užitočné informácie

11. mája 2020 / Komentáre vypnuté na COVID-19 – užitočné informácie

Články Vzdelávanie Z činnosti komory Zo sveta sociálnej práce

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce zozbierala niekoľko užitočných materiálov (články, dokumenty, videá…), ktoré Vám môžu pomôcť, či už ako bežnému občanovi alebo ako pracovníkovi v sociálnych službách.

Materiály budú priebežne aktualizované.

Dokumenty:

Štandardný postup pre rýchle usmernenia klinického manažmentu detských a dospelých pacientov – (na stiahnutie tu)

10 odporúčaní pri COVID-19 – (na stiahnutie tu)

Čo robiť, ak ste chorý – (na stiahnutie tu)

Tipy a informácie pre verejnosť – (na stiahnutie tu)

Osoby s vyšším rizikom ochorenia – (na stiahnutie tu)

Pomoc sebe a druhým – (na stiahnutie tu)

Usmernenie hlavného hygienika SR – (na stiahnutie tu)

Tipy a informácie pre lekárov – (na stiahnutie tu)

Aktivity do krízy – (na stiahnutie tu)

Riešenie psychosociálnych aspektov a aspektov duševného zdravia pandémie COVID-19 – (na stiahnutie tu)

Sociálna poisťovňa – opatrenia (ošetrovné, nemocenské) – (na stiahnutie tu)

Usmernenie k vystavovaniu ošetrovného, PN – (na stiahnutie tu)

Nariadenie pre zamestnancov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny – (na stiahnutie tu)

Opatrenia na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny zasiahnutých COVID-19 – (na stiahnutie tu)

Tipy na komunikáciu (Komunikačné zručnosti pri rozhovore s nakazeným na COVID-19) – (na stiahnutie tu)

Náhradná rodinná starosltivosť a COVID-19 – (na stiahnutie tu)

Pre deti:

Návod k materiálom (Komiks, Komiks 2): (na stiahnutie tu)

Komiks – (na stiahnutie tu)

Komiks 2 – (na stiahnutie tu)

Webstránky:

Zamestnávatelia a zamestnanci – všeobecné: http://www.relia.sk/tag.aspx?ID=88&fbclid=IwAR0nsEGSgEFUo4gRhh0tYmFzrA7_rwjZmqLlxT_7k9a-KJccDuZK8Ji0b8Q

Tipy na komunikáciu – COVID-19 (anglická verzia): https://www.vitaltalk.org/guides/covid-19-communication-skills/?fbclid=IwAR2pBxWi9DfJaxLBEw31TbW_AZrXgcpctkyIrlZscjV1hdFbCMKETdQSOcs

Aktualizované informácie – Federácia sociálnych pracovníkov: https://www.ifsw.org/updated-information-on-ifsw-and-the-covid-19-virus/

Videá:

Online intervencie a ich použitie (text) – (na stiahutie tu)

Online intervencie a ich použitie: https://www.youtube.com/watch?v=oYW25B1-OFw&fbclid=IwAR1qPyAf390dmlNwFgrZnTDQc6eXPInXGVlCeP-ZYPDgq_mvUUF1vztNykY

Úvod do problematiky psychotraumatológie – Psychologické a emočné aspekty: https://www.youtube.com/watch?v=_6itmO5fjWc

Stres a jeho zvládanie v období COVID-19: https://www.youtube.com/watch?v=WIguc6DPF_A

Doporučenie psychológom pre priamu prácu so zdravotníkmi: https://www.youtube.com/watch?v=aOxajV_q840

Telefónne čísla:

Kontakty na regionálne úrady a hygienikov – (na stiahnutie tu)