ZOZNAM ČLENOV KOMORY S INFORMÁCIOU O NE/ZAPLATENÍ ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU

2. júla 2021 V súlade s čl. 3 bod 4 Internej smernice č. FIN / 1-2020 Platenie členských príspevkov a evidencia a vymáhanie pohľadávok komora zverejňuje aktualizáciu zoznamu členov...

Written by:

2. júla 2021 / Komentáre vypnuté na ZOZNAM ČLENOV KOMORY S INFORMÁCIOU O NE/ZAPLATENÍ ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU

Stanovisko k etickým otázkam sociálnej práce počas pandémie koronavírusu a ochorenia COVID-19

3. mája 2021 (12 odporúčaní) Profesijná rada komory vydáva stanoviská k etickým otázkam výkonu sociálnej práce. 1 Predložené odporúčania predkladá z vlastného podnetu...

Written by:

3. mája 2021 / Komentáre vypnuté na Stanovisko k etickým otázkam sociálnej práce počas pandémie koronavírusu a ochorenia COVID-19

Stanovisko k etickým otázkam výkonu sociálnej práce v útulku anonymizované na základe podnetu členky komory A. N.

29. apríla 2021 Dňa 11. marca 2021 bol komore zaslaný podnet p. A. N., adresa anonymizovaná, ktorým sa na komoru obracajú „s prosbou o podporu a  pomoc pri riešení podnetu…“, ktorý na...

Written by:

29. apríla 2021 / Komentáre vypnuté na Stanovisko k etickým otázkam výkonu sociálnej práce v útulku anonymizované na základe podnetu členky komory A. N.

Aktualizácia Etického kódexu

29. apríla 2021 Etický kódex prezentovaný na Sneme Komory dňa 27.4.2021 nájdete TU....

Written by:

29. apríla 2021 / Komentáre vypnuté na Aktualizácia Etického kódexu

Aktualizácia základných dokumentov Komory

22. apríla 2021 Na Sneme v 04/2021 budeme aktulizovať základné dokumenty Komory. Prehľad je tu: Hospodársky poriadok Volebný poriadok   Rokovací poriadok Dodatok k volebnému poriadku Dodatok...

Written by:

22. apríla 2021 / Komentáre vypnuté na Aktualizácia základných dokumentov Komory

Výzva k podpore sociálnych pracovníkov a pracovníčok v pandemických časoch

22. apríla 2021 Uvedomujeme si, že v tomto náročnom období svojou zodpovednou a profesionálnou prácou prispievate k tomu, aby klienti dostali takú podporu, akú si zaslúžia. Podporu si zazlúžite...

Written by:

22. apríla 2021 / Komentáre vypnuté na Výzva k podpore sociálnych pracovníkov a pracovníčok v pandemických časoch

Pozvánka a prihláška na Snem Komory 27.4.2021

21. apríla 2021 Dovoľujeme si pozvať Vás na online rokovanie Snemu Slovenskej komory SP a ASP, ktoré sa uskutoční 27.4.2021 od 9:45 online formou. Predbežný program je nasledovný: 09:45 –...

Written by:

21. apríla 2021 / Komentáre vypnuté na Pozvánka a prihláška na Snem Komory 27.4.2021

Aktualizácia Etického kódexu

18. apríla 2021 Profesíjna rada Komory pracuje na povinnej aktualizácii Etického kódexu sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu...

Written by:

18. apríla 2021 / Komentáre vypnuté na Aktualizácia Etického kódexu

Svetový deň sociálnej práce a sociálnych pracovníkov/čok 2021

16. marca 2021 List podpredsedu Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, PhDr. Františka Drozda, PhD. Milí priatelia, kolegovia, sociálni pracovníci! Svetový deň...

Written by:

16. marca 2021 / Komentáre vypnuté na Svetový deň sociálnej práce a sociálnych pracovníkov/čok 2021

Quo Vadis Komora naša?

4. marca 2021 Prof. Schavel a PhDr. Kuzišin, Phd. sa ešte v minulom roku pozreli na to, ako vnímajú sociálni pracovníci a sociálne pracovníčky – svoju rolu v spoločnosti– pôsobenie...

Written by:

4. marca 2021 / Komentáre vypnuté na Quo Vadis Komora naša?