Zrušený workshop „Odborné činnosti v sociálnej práci“

28. augusta 2020 Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ďakujeme za váš záujem zúčastniť sa plánovaného workshopuODBORNÉ ČINNOSTI V SOCIÁLNEJ PRÁCI, ktorý mala v pláne...

Written by:

28. augusta 2020 / Komentáre vypnuté na Zrušený workshop „Odborné činnosti v sociálnej práci“

Zasadnutie snemu 2020 a voľba predsedu SKSPaASP

25. augusta 2020 Vážené členky a vážení členovia Slovenskej komory SP a ASP, pozývame Vás na zasadnutie snemu Slovenskej komory SP a ASP, ktoré sa uskutoční dňa 19.11.2020 v Košiciach...

Written by:

25. augusta 2020 / Komentáre vypnuté na Zasadnutie snemu 2020 a voľba predsedu SKSPaASP

Tlačová správa z rokovania s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny

25. júla 2020 Členovia Predstavenstva SKSPaASP sa zúčastnili rokovania s pracovníkmi z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny. Na rokovaní sa prebrali rôzne témy. Viac infomácií si...

Written by:

25. júla 2020 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa z rokovania s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny

Školenie od Medirex (COVID-19)

6. júna 2020 Milí záujemcovia! Pred par dňami sme Vás, ktorí ste sa zapísali do predbežného formulára so záujmom o školenie s firmou Medirex, informovali na Vaše emailové adresy, že Vás...

Written by:

6. júna 2020 / Komentáre vypnuté na Školenie od Medirex (COVID-19)

SKSPaASP žiada zaviesť systémové financovanie sociálnych služieb

1. júna 2020 Vyjadrenia pani predsedníčky SKSPaASP, p. PhDr. Mgr. Oľgy Jarošovej, PhD., ktoré hovoria o systémových zmenách, v čo najdhlšom zotrvaní občana v domácom prostredí ako aj o...

Written by:

1. júna 2020 / Komentáre vypnuté na SKSPaASP žiada zaviesť systémové financovanie sociálnych služieb

Námietky k ďalšiemu výberovému konaniu – hlavný štátny radca v odbore hodnotenia podmienok kvality sociálnych služieb

27. mája 2020 Milé kolegyne, kolegovia! Určite ste sa oboznámili s našou spoločnou iniciatívou profesionalizovať sociálnu...

Written by:

27. mája 2020 / Komentáre vypnuté na Námietky k ďalšiemu výberovému konaniu – hlavný štátny radca v odbore hodnotenia podmienok kvality sociálnych služieb

Obnovený termín na školenie „Štandardy v kocke“

24. mája 2020 Vážené kolegyne a kolegovia, z dôvodu Nariadenia vlády SR v súvislosti s ochorením a šírením vírusu COVID-19, sa workshop „Štandardy kvality  v kocke“, ktorý sa mal...

Written by:

24. mája 2020 / Komentáre vypnuté na Obnovený termín na školenie „Štandardy v kocke“

Prihlasovanie ukončené! Bezplatné školenie zamestnancov ZSS na odber vzoriek COVID-19

20. mája 2020 Vážení poskytovatelia a zriaďovatelia sociálnych služieb, kolegyne, kolegovia! Zariadenia sociálnych služieb sú v štádiu krízového manažovania počas pandémie ochorenia...

Written by:

20. mája 2020 / Komentáre vypnuté na Prihlasovanie ukončené! Bezplatné školenie zamestnancov ZSS na odber vzoriek COVID-19

Námietky voči výberovému konaniu pre pracovné pozície na Ministerstve vnútra SR

19. mája 2020 Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výberové konania na obsadenie štátnozamestnaneckých miest v dočasnej štátnej službe na odbore implementácie projektov Úradu...

Written by:

19. mája 2020 / Komentáre vypnuté na Námietky voči výberovému konaniu pre pracovné pozície na Ministerstve vnútra SR

List hlavnému hygienikovi SR a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR

12. mája 2020 Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce napísala list adresovaný hlavnému hygienikovi SR a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR. S podporou...

Written by:

12. mája 2020 / Komentáre vypnuté na List hlavnému hygienikovi SR a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR