Prečo odovzdávam štafetu (predčasne) ďalej…

Vážené kolegyne a kolegovia, sociálne pracovníčky a pracovníci,

dovoľujem si Vás týmto článkom informovať o svojom rozhodnutí rezignovať na pozíciu predsedu Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Posledné týždne som totiž intenzívne uvažoval, či som skutočne „správna osoba na správnom mieste v autobuse“ a napokon som dospel k záveru, že príležitosť určiť smerovanie komory by mal dostať niekto ďalší. Dôvodov, ktoré ma presvedčili o tejto voľbe je viacero, zhrnúť ich je možné do štyroch základných okruhov:

Read More

ROZHOVOR: „Edukácia diabetikov je veľmi dôležitá“

Mgr. Ivan Lenorák je predsedom Základnej organizácie Zväzu diabetikov Slovenska Petržalka. Taktiež je jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej komory SP a ASP. Pri jednom spoločnom stretnutí sme sa zhodli na tom, že by pre Vás mohlo byť užitočné dozvedieť sa viac o oblasti, v ktorej sa dlhé roky aktívne angažuje.

Vážený pán Mgr. Ivan Lenorák, môžete nám prosím v krátkosti predstaviť činnosť vašej základnej organizácie?

Sme občianske združenie, ktoré sa zameriava na vzdelávanie a edukáciu pre klientov s ochorením Diabetes mellitus (DM). Cieľom našej organizácie je naučiť klientov s ochorením DM plnohodnotne žiť Read More

Zmyslová aktivizácia

Milé sociálne pracovníčky, milí sociálni pracovníci,

prinášame Vám rozhovor s pani Ing. Bc. Hanou Vojtovou, ktorý bol uverejnený v českom časopise Sociální služby v máji 2017.

Veríme, že Vás koncept Zmyslovej aktivizácie osloví a tých z Vás, ktorí máte záujem dozvedieť sa viac, pozývame na Seminár ku konceptu Zmyslovej aktivizácie, ktorý sa uskutoční 7.9.2017 v Ružomberku. Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

(Uverejnené so súhlasom pani Ing. Bc. Hany Vojtovej)


Rozhovor s Hanou Vojtovou, garantkou konceptu Smyslové aktivizace v ČR

Smyslová aktivizace (dále jen SmA) je koncept, který není v Evropě úplně neznámý, např. ve Švýcarsku se s touto metodou pracuje už více než 30 let. Do České republiky se dostal díky iniciativě Ing. Bc. Hany Vojtové, ředitelky Institutu Smyslové aktivizace a zároveň ředitelky Domova seniorů Mistra Křišťana v jihočeských Prachaticích, která tento model péče o velmi staré osoby a osoby se syndromem demence přivezla přímo od autorky konceptu Lore Wehner z Rakouska.  Stala se tak nadšenou propagátorkou konceptu, který má smysl, nabízí logický návod, jak správně s těmito seniory pracovat, aby byl zachován respekt, láska a úcta vůči nim. Tři atributy péče, které bychom měli ctít všichni, kteří pracujeme se seniory, poskytujeme jim péči a podporu v závěru jejich života.

Rozhovor vedla Mgr. Alena Sakařová

Read More