Sociálna práca v zdravotníctve

14. marca 2017 V piatok, 10. marca 2017, zorganizovala Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce pracovné stretnutie odborníkov z rôznych profesií,  zástupcov...

Written by:

14. marca 2017 / Komentáre vypnuté na Sociálna práca v zdravotníctve

Reflexie sociálnych pracovníkov k prijatiu zákona o sociálnej práci a zriadeniu profesijnej komory

8. marca 2017 Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte nám prosím, požiadať Vás o niekoľko minút Vášho času na vyplnenie nasledujúceho výskumného dotazníka k téme – Reflexie...

Written by:

8. marca 2017 / Komentáre vypnuté na Reflexie sociálnych pracovníkov k prijatiu zákona o sociálnej práci a zriadeniu profesijnej komory

Profesijné hodnoty sociálnej práce v SR

23. februára 2017 Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pre kvalitný výkon sociálnej práce je potrebné ju vykonávať aj eticky citlivo. Prostredníctvom predkladaného dotazníka sa snažíme...

Written by:

23. februára 2017 / Komentáre vypnuté na Profesijné hodnoty sociálnej práce v SR

Interdisciplinárna konferencia o inováciách v zdravotnej starostlivosti

23. februára 2017 Vážené kolegyne, milí kolegovia, dovoľujeme si Vás pozvať na Interdisciplinárnu konferenciu o inováciách v zdravotnej starostlivosti (IHCO), ktorú organizuje Ministerstvo...

Written by:

23. februára 2017 / Komentáre vypnuté na Interdisciplinárna konferencia o inováciách v zdravotnej starostlivosti

Profesijná identita sociálneho pracovníka

15. februára 2017 Na katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v súčasnosti prebieha výskum, zaoberajúci sa skúmaním identity sociálnych pracovníkov na...

Written by:

15. februára 2017 / Komentáre vypnuté na Profesijná identita sociálneho pracovníka

Prosím, odsúďte ma

6. februára 2017 Sedím nad rozhodnutím súdu, ktorý uznal vinnou sociálnu pracovníčku, kolíznu opatrovníčku. Vraj pochybila a ak by konala inak, Lucka mohla ešte žiť. Generálna prevencia, tak...

Written by:

6. februára 2017 / Komentáre vypnuté na Prosím, odsúďte ma

Časopis LISTY SOCIÁLNÍ PRÁCE

31. januára 2017 Koncom roku 2013 začala Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb ČR (APSS ČR) s Ministerstvom práce a sociálnych vecí ČR ako hlavným partnerom a v spolupráci s Kanceláriou...

Written by:

31. januára 2017 / Komentáre vypnuté na Časopis LISTY SOCIÁLNÍ PRÁCE

Posledné ZBOHOM

20. januára 2017 S ľútosťou vám oznamujeme, že po vážnej chorobe nás navždy opustil člen našej Profesijnej rady Slovenskej komory SP a ASP, pán Doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc. Prosíme,...

Written by:

20. januára 2017 / Komentáre vypnuté na Posledné ZBOHOM

Odborný seminár s doc. PhDr. Petrom Brnulom, PhD.

25. novembra 2016 Milí sociálni pracovníci, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci Vás srdečne pozývame na decembrový odborný seminár, na tému Perspektívy sociálnej práce: teórie a ich...

Written by:

25. novembra 2016 / Komentáre vypnuté na Odborný seminár s doc. PhDr. Petrom Brnulom, PhD.

Výzva pre členov Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a ASP

14. októbra 2016 Po štyroch úspešných ročníkoch Fellowship Exchange Programu v strednej a východnej Európe u Vám s radosťou oznamujeme, že otvárame výberové konanie na rok 2017.  V rokoch...

Written by:

14. októbra 2016 / Komentáre vypnuté na Výzva pre členov Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a ASP