Rokovanie k téme perspektív odborných činností SPODaSK

6. apríla 2023 V súvislosti s pretrvávajúcimi a zložitými problémami na úseku oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  (SPOD a SK) iniciovala Slovenská komora...

Written by:

6. apríla 2023 / Komentáre vypnuté na Rokovanie k téme perspektív odborných činností SPODaSK