Prihlasovanie ukončené! Bezplatné školenie zamestnancov ZSS na odber vzoriek COVID-19

20. mája 2020 / Komentáre vypnuté na Prihlasovanie ukončené! Bezplatné školenie zamestnancov ZSS na odber vzoriek COVID-19

Články Vzdelávanie Z činnosti komory

Vážení poskytovatelia a zriaďovatelia sociálnych služieb, kolegyne, kolegovia!

Zariadenia sociálnych služieb sú v štádiu krízového manažovania počas pandémie ochorenia koronavírusom COVID-19. V súčasnosti sa realizujú odbery vzoriek prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov prostredníctvom mobilných odberových miest. V dôsledku preťaženia zdravotníckeho systému a obmedzením kapacít osôb oprávnených vykonávať odbery sa tento proces predlžuje. Pri opakovaných odberoch, najmä v prípade novovzniknutých situácií a podozrení z ochorenia COVID-19 je okamžitá realizácia odberov nedostupná a vyvoláva ďalšie neistoty.

Z uvedených dôvodov Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce vstúpila do rokovania so spoločnosťou Medirex a.s., ktorá by v procese zabezpečenia okamžitého testovania bola nápomocná.

Ponúkame možnosť bezplatného zaškolenia zamestnanca/zamestnancov zariadení sociálnych služieb s kvalifikáciou zdravotná sestra/lekár na odber vzoriek výterom z nosa a podnebia úst.

Obsahom komplexného školenia, ktoré trvá cca 4 hodiny, sú nasledovné okruhy/témy:

  • Procesy súvisiace s realizáciou odberu
  • Komunikácia s klientom a spoluprácu tímu ako celku – tímové role: koordinátor/administrátor/odberač
  • OOPP – výbava a materiálne zabezpečenie, postup pri obliekaní, pri dekontaminácii, zobliekaní overalu, štítu, okuliarov, gumákov a pod.
  • Dezinfekcia
  • Postup pri odbere a technika samotného odberu, praktické skúšania realizácie odberov z hrdla a nosa

Výhodou pre zariadenie sociálnych služieb je, že preškolený zamestnanec zariadenia sociálnych služieb sa tak stane kvalifikovanou osobou a mohol by byť pre potreby vlastného zariadenia okamžite k dispozícii. Ďalším benefitom je odborne vyškolená osoba pre prácu s OOPP pri výkone krízových plánov.

Pri realizácii odberov sa preškolený zamestnanec kontaktuje priamo so spoločnosťou Medirex, ktorá ihneď zašle zodpovednú osobu/hliadku na prevzatie odobranej vzorky a vykoná následné laboratórne vyšetrenia v štandardnom režime. Spoločnosť Medirex v druhej nezávislej etape bezplatne ponúka aj možnosť zaškolenia pre odbery ELISA na vyšetrenie protilátok z krvi. Tieto úkony sú kompetentným vyškoleným pracovníkom už spoločnosťou Medirex preplácané aj nad rámec zariadenia sociálnej služby v ktorom pôsobia.

Finančné zabezpečenie:

Pre samotné zariadenie sociálnych služieb by v súvislosti s procesom testovania prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb vznikli výdavky len s materiálnym zabezpečením (oblečením a ochranou kompetentného pracovníka), potrebné skúmavky na uloženie vzoriek by dodala spoločnosť Medirex.

Proces testovania by sa urýchlil a zjednodušil, testovanie by tak bolo dostupné aj pre imobilných prijímateľov sociálnej služby.       

SKSPaASP sa rozhodla byť v procese prejaveného záujmu školení v rámci celého Slovenska nápomocná. Máme záujem operatívne zabezpečiť školenia tak, aby sa mohli uskutočniť v blízkosti záujemcov a v bezpečnom prostredí a režime.

V prípade záujmu Vás žiadame v termíne do 17.05.2020 vyplniť formulár, ktorý sa nachádza tu.

Na základe prejaveného záujmu budú určené minimálne v každom kraji termíny a miesta školení. V prípade, že individuálne niekomu nebude termín v rámci krajovej lokality vyhovovať, bude možné po predchádzajúcom odkonzultovaní absolvovať školenie v inom kraji.

V prípade otázok prosím kontaktujte tajomníčku SKSPaASP na tajomnicka@socialnapraca.sk.  

S pozdravom

                                  PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD. – predsedníčka SKSPaASP