Michal Oláh: Nikdy sa nevzdať

Prinášame Vám prvý zo série rozhovorov s laureátmi ocenenia SOPRA. V nasledujúcich riadkoch nám o sebe prezradil niečo viac prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. Read More

Poznáme sociálnych pracovníkov roka 2017

V stredu 22. novembra 2017 sa uskutočnil Snem členov Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Pri tejto príležitosti sa Komora rozhodla oceniť sociálnych pracovníkov a sociálne pracovníčky ocenením SOPRA 2017.

Sociálne pracovníčky a sociálni pracovníci boli ocenení za ich prínos a stelesnenie hodnôt sociálnej práce a etiky, obetavosť, každodenné zdolávanie výziev, prácu presahujúcu rámec komunity a spolupodieľanie sa na tvorbe sociálnej politiky a skvalitňovaní služieb sociálnej práce. Read More

Zasadnutie snemu Slovenskej komory SP a ASP

Dňa 22. novembra 2017 sa v priestoroch popradského hotela Kaskáda uskutočnilo zasadnutie snemu Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Podujatie zahájil predseda komory Mgr. Peter Kulifaj úvodným príhovorom, ktorým plynule prešiel do prezentácie činností jednotlivých volených orgánov komory. Po predstavení činnosti volených orgánov nasledovalo prijímanie hosťujúcich a čestných členov komory.

Read More