Profesijná identita sociálneho pracovníka

15. februára 2017 Na katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v súčasnosti prebieha výskum, zaoberajúci sa skúmaním identity sociálnych pracovníkov na...

Written by:

15. februára 2017 / Komentáre vypnuté na Profesijná identita sociálneho pracovníka

Prosím, odsúďte ma

6. februára 2017 Sedím nad rozhodnutím súdu, ktorý uznal vinnou sociálnu pracovníčku, kolíznu opatrovníčku. Vraj pochybila a ak by konala inak, Lucka mohla ešte žiť. Generálna prevencia, tak...

Written by:

6. februára 2017 / Komentáre vypnuté na Prosím, odsúďte ma

Časopis LISTY SOCIÁLNÍ PRÁCE

31. januára 2017 Koncom roku 2013 začala Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb ČR (APSS ČR) s Ministerstvom práce a sociálnych vecí ČR ako hlavným partnerom a v spolupráci s Kanceláriou...

Written by:

31. januára 2017 / Komentáre vypnuté na Časopis LISTY SOCIÁLNÍ PRÁCE

Posledné ZBOHOM

20. januára 2017 S ľútosťou vám oznamujeme, že po vážnej chorobe nás navždy opustil člen našej Profesijnej rady Slovenskej komory SP a ASP, pán Doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc. Prosíme,...

Written by:

20. januára 2017 / Komentáre vypnuté na Posledné ZBOHOM

Odborný seminár s doc. PhDr. Petrom Brnulom, PhD.

25. novembra 2016 Milí sociálni pracovníci, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci Vás srdečne pozývame na decembrový odborný seminár, na tému Perspektívy sociálnej práce: teórie a ich...

Written by:

25. novembra 2016 / Komentáre vypnuté na Odborný seminár s doc. PhDr. Petrom Brnulom, PhD.

Výzva pre členov Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a ASP

14. októbra 2016 Po štyroch úspešných ročníkoch Fellowship Exchange Programu v strednej a východnej Európe u Vám s radosťou oznamujeme, že otvárame výberové konanie na rok 2017.  V rokoch...

Written by:

14. októbra 2016 / Komentáre vypnuté na Výzva pre členov Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a ASP

Odborný seminár Európsky pilier sociálnych práv

14. októbra 2016 Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práca a Občianske združenie pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov SR Vás srdečne pozývajú na odborný seminár...

Written by:

14. októbra 2016 / Komentáre vypnuté na Odborný seminár Európsky pilier sociálnych práv

Proces transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb v SR – podporné stanovisko Slovenskej komory SP a ASP

22. septembra 2016 Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce ako profesijná organizácia vyjadruje podporu procesu transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych...

Written by:

22. septembra 2016 / Komentáre vypnuté na Proces transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb v SR – podporné stanovisko Slovenskej komory SP a ASP

Pozvánka na odborný seminár „Spôsobilosť na právne úkony – praktické otázky“

20. septembra 2016 OZ Rada pre poradenstvo v sociálnej práci Vás srdečne pozývame na septembrový odborný seminár, ktorého téma bude Spôsobilosť na právne úkony – praktické otázky Dátum...

Written by:

20. septembra 2016 / Komentáre vypnuté na Pozvánka na odborný seminár „Spôsobilosť na právne úkony – praktické otázky“

Pozvánka na zasadnutie snemu Slovenskej komory SP a ASP

13. septembra 2016 VÁŽENÉ ČLENKY, VÁŽENÍ ČLENOVIA, VÁŽENÉ HOSŤUJÚCE ČLENKY, VÁŽENÍ HOSŤUJÚCI ČLENOVIA KOMORY Srdečne vás pozývam na zasadnutie snemu komory, ktoré sa uskutoční dňa...

Written by:

13. septembra 2016 / Komentáre vypnuté na Pozvánka na zasadnutie snemu Slovenskej komory SP a ASP