OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ DOPLŇUJÚCICH VOLIEB

Na základe doručenej žiadosti predsedu Slovenskej komory SP a ASP, Mgr. Petra Kulifaja, o uvoľnenie z funkcie sa predstavenstvo komory na svojom rokovaní dňa 6.9.2017 uznieslo na nasledovnom uznesení:

V zmysle čl. 13 Volebného poriadku a z dôvodu naplnenia podmienok uvedených v čl. 4 bod 4, písm. b), vyhlasuje predstavenstvo komory termín konania doplňujúcich volieb, ktorým je streda, 22.11.2017. Doplňujúce voľby sa budú konať v Poprade (presné miesto bude v dostatočnom predstihu doplnené).

Read More

O žene, ktorá právom nosila svoje priezvisko

V auguste 2014 zomrela jedna z najvýznamnejších českých aktivistiek za práva ľudí s postihnutím, pani Jana Hrdá. Sama po autonehode ochrnutá na väčšinu tela dokázala zaviesť v Česku systém osobnej asistencie a zásadne tak zlepšiť kvalitu života ľudí so zdravotným postihnutím. Vypočujte si spomienkový rozhlasový dokument na túto vzácnu ženu.

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3900189

http://www.rozhlas.cz/dvojka/dobravule/_zprava/hlava-mi-zustala-aneb-o-zene-ktera-pravem-nosila-sve-prijmeni–1421853

Zmyslová aktivizácia

Milé sociálne pracovníčky, milí sociálni pracovníci,

prinášame Vám rozhovor s pani Ing. Bc. Hanou Vojtovou, ktorý bol uverejnený v českom časopise Sociální služby v máji 2017.

Veríme, že Vás koncept Zmyslovej aktivizácie osloví a tých z Vás, ktorí máte záujem dozvedieť sa viac, pozývame na Seminár ku konceptu Zmyslovej aktivizácie, ktorý sa uskutoční 7.9.2017 v Ružomberku. Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

(Uverejnené so súhlasom pani Ing. Bc. Hany Vojtovej)


Rozhovor s Hanou Vojtovou, garantkou konceptu Smyslové aktivizace v ČR

Smyslová aktivizace (dále jen SmA) je koncept, který není v Evropě úplně neznámý, např. ve Švýcarsku se s touto metodou pracuje už více než 30 let. Do České republiky se dostal díky iniciativě Ing. Bc. Hany Vojtové, ředitelky Institutu Smyslové aktivizace a zároveň ředitelky Domova seniorů Mistra Křišťana v jihočeských Prachaticích, která tento model péče o velmi staré osoby a osoby se syndromem demence přivezla přímo od autorky konceptu Lore Wehner z Rakouska.  Stala se tak nadšenou propagátorkou konceptu, který má smysl, nabízí logický návod, jak správně s těmito seniory pracovat, aby byl zachován respekt, láska a úcta vůči nim. Tři atributy péče, které bychom měli ctít všichni, kteří pracujeme se seniory, poskytujeme jim péči a podporu v závěru jejich života.

Rozhovor vedla Mgr. Alena Sakařová

Read More