Zasadnutie snemu Slovenskej komory SPaASP

Vážené členky a vážení členovia Slovenskej komory SP a ASP

srdečne Vás pozývame na zasadnutie snemu Slovenskej komory SP a ASP, ktoré sa uskutoční

dňa 10 januára 2019 v Ružomberku,  miesto konania: Katolícka Univerzita,

Priestory: Aula Jána Pavla II. Hrabovská cesta, v čase od 9:00 – 15:30

PROGRAM SNEMU

Program snemu nájdete pod nasledovným odkazom

Pogram SNEM SKSPaASP docx .

Pre potreby uvoľnenia zo zamestnania sme pripravili  Potvrdenie – zamestnavatel

 

PRIHLASOVANIE NA SNEM

Prosíme Vás o prihlásenie svojej účasti cez prihlasovací formulár, ktorý Vám bol doručený v mesačníku

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 9. januára 2019. Pomôžete nám tak pripraviť naše spoločné stretnutie tak, aby čo najlepšie odpovedalo Vašim potrebám.

V prípade doplňujúcich otázok alebo nejasností nás prosím kontaktujete na mailovej adrese tajomnicka@socialnapraca.sk.

 

DOPLŇUJÚCE VOĽBY

Tohtoročné zasadnutie snemu komory bude spojené aj s doplňujúcimi voľbami. Radi by sme Vás touto cestou informovali aj o lehotách platných pre konanie doplňujúcich volieb v zmysle volebného poriadku Slovenskej komory SP a ASP:

Prijatie uznesenia o konaní doplňujúcich volieb16.10.2018
Navrhovanie kandidátov na členov volebnej komisiedo 2.12.2018, vrátane
Ustanovenie volebnej komisie predstavenstvomnajneskôr do 21.12.2018
Navrhovanie kandidátov na voľbu predsedu komorydo 2.12.2018, vrátane
Informovanie kandidátov o vylúčení z voľby predsedu komory v zmysle Čl. 6, bodu 9 (ak je relevantné)najneskôr 31.12.2018, vrátane
Konanie doplňujúcich volieb10.01.2019

 

Všetky potrebné informácie súvisiace s doplňujúcimi voľbami nájdete pod nasledovným odkazom VOĽBY 2019

SPAY konferencia

VÁŽENÉ KOLEGYNE A KOLEGOVIA,

srdečne vás pozývame na vedecké podujatie „jesenné vedecké
podujatie  „SPAY konferencia, ktorá sa už tradične koná na VŠZaSP
sv. Alžbety v Bratislave. Tohtoročná konferencia je organizovaná v
spolupráci s partnermi: Scranton University v Pennsylvánii (USA),
Prima OZ, HIA o.z. a ďalšími partnermi.

SPAY konferencia sa bude konať dňa 27.10.2018 v Bratislave na VŠZaSP
sv. Alžbety, Nám. 1. mája 1. Predbežný program podujatia si
môžete stiahnuť nižšie.

Prosíme rezervujte si tento termín vo vašich kalendároch na odborné
stretnutie o sociálnej patológii a sociálnych determinantoch zdravia
u detí, mládeže a mladých dospelých. Účasť na konferencii a
strava je bezplatná.

Budeme sa tešiť na vašu účasť a zdieľanie vašich skúseností.

Program SPAY 2018 – predbežný

https://www.seu.sk/prihlasenie-na-konferenciu/

Zrušenie zasadnutia snemu Slovenskej komory SP a ASP

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

prostredníctvom krátkej správy prinášame najnovšie informácie o dianí v komore.

 

Snem Slovenskej komory SP a ASP naplánovaný na 25.10.2018 sa ruší a presúva na neskorší termín, ktorý bude včas zverejnený.

Členovia Predstavenstva v rámci rokovania „per rollam“ vyjadrili súhlasné stanovisko a rozhodli nasledovne: Zasadnutie snemu sa presúva na budúci rok z dôvodu voľby nového predsedu komory a nutnosti dodržania termínov v súlade so stanovami komory.
Ďakujeme Vám za pochopenie, presunutie termínu snemu považuje predstavenstvo komory za to najschodnejšie riešenie. O vyhlásení volieb Vás budeme informovať prostredníctvom našej webstránky.

V mene Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej prace Vám prajeme príjemné jesenné dni plné pracovnej ale i rodinnej pohody.