Zmyslová aktivizácia

Milé sociálne pracovníčky, milí sociálni pracovníci,

prinášame Vám rozhovor s pani Ing. Bc. Hanou Vojtovou, ktorý bol uverejnený v českom časopise Sociální služby v máji 2017.

Veríme, že Vás koncept Zmyslovej aktivizácie osloví a tých z Vás, ktorí máte záujem dozvedieť sa viac, pozývame na Seminár ku konceptu Zmyslovej aktivizácie, ktorý sa uskutoční 7.9.2017 v Ružomberku. Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

(Uverejnené so súhlasom pani Ing. Bc. Hany Vojtovej)


Rozhovor s Hanou Vojtovou, garantkou konceptu Smyslové aktivizace v ČR

Smyslová aktivizace (dále jen SmA) je koncept, který není v Evropě úplně neznámý, např. ve Švýcarsku se s touto metodou pracuje už více než 30 let. Do České republiky se dostal díky iniciativě Ing. Bc. Hany Vojtové, ředitelky Institutu Smyslové aktivizace a zároveň ředitelky Domova seniorů Mistra Křišťana v jihočeských Prachaticích, která tento model péče o velmi staré osoby a osoby se syndromem demence přivezla přímo od autorky konceptu Lore Wehner z Rakouska.  Stala se tak nadšenou propagátorkou konceptu, který má smysl, nabízí logický návod, jak správně s těmito seniory pracovat, aby byl zachován respekt, láska a úcta vůči nim. Tři atributy péče, které bychom měli ctít všichni, kteří pracujeme se seniory, poskytujeme jim péči a podporu v závěru jejich života.

Rozhovor vedla Mgr. Alena Sakařová

Read More

Kurz SOCIOTERAPIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI

Dovoľujeme si Vás informovať o pripravovanom dvojsemestrálnom, 220-hodinovom kurze celoživotného vzdelávania s názvom SOCIOTERAPIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI, akreditovanom Ministerstvom ŠVVaŠ SR v rámci ďalšieho vzdelávania.

Organizátorom kurzu je Inštitút edukológie a sociálnej prace Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, odbornou garantkou kurzu je prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

Kurz SOCIÁLNA PRÁCA S RODINOU

Dovoľujeme si Vás informovať o pripravovanom 232 hodinovom trojsemestrálnom kurze celoživotného vzdelávania SOCIÁLNA PRÁCA S RODINOU, akreditovanom Ministerstvom školstva SR.

Kurz ponúka jedinečnú príležitosť na zvýšenie odborných kompetencií v práci rodinou. Absolventi kurzu, od vedením 24 špičkových odborníkov Slovenska, získajú poznatky a zručnosti najmä zo špecifických postupov, foriem a metód sociálnej práce s rodinou, ocitajúcou sa v nepriaznivej sociálnej situácii.

Realizátorom kurzu je Trnavská univerzita, plánovaný začiatok kurzu je v septembri 2017. Bližšie informácie, ako aj samotnú prihlášku na kurz nájdete TU.