Aktualizácia základných dokumentov Komory

22. apríla 2021 / Komentáre vypnuté na Aktualizácia základných dokumentov Komory

Z činnosti komory

Na Sneme v 04/2021 budeme aktulizovať základné dokumenty Komory. Prehľad je tu:

Hospodársky poriadok

Volebný poriadok  

Rokovací poriadok

Dodatok k volebnému poriadku

Dodatok k rokovaciemu poriadku

Dodatok k Hospodárskemu poriadku