Komora a jej činnosť

 • Proces transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb v SR – podporné stanovisko Slovenskej komory SP a ASP

  Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce ako profesijná organizácia vyjadruje podporu procesu transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Slovenskej republike, ktorý je v súlade s napĺňaním základných ľudských práv a slobôd. Práve dodržiavanie ľudských práv, spolu so sociálnou spravodlivosťou, kolektívnou zodpovednosťou a rešpektom k rozmanitosti sú hlavnými princípmi sociálnej práce. Slovensko sa prijatím medzinárodných právnych dokumentov Dohovor o právach osôb so […]

  Read more

 • Pozvánka na zasadnutie snemu Slovenskej komory SP a ASP

  VÁŽENÉ ČLENKY, VÁŽENÍ ČLENOVIA, VÁŽENÉ HOSŤUJÚCE ČLENKY, VÁŽENÍ HOSŤUJÚCI ČLENOVIA KOMORY Srdečne vás pozývam na zasadnutie snemu komory, ktoré sa uskutoční dňa 6. októbra 2016 na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku (Hrabovská cesta 1A, Aula PF KU). Účastníci snemu budú mať: • zabezpečený pitný režim a malé občerstvenie, • preplatené cestovné náklady v hodnote cestovného […]

  Read more

 • Pozvánka na kongres ATRIBÚTY SOCIÁLNEJ PRÁCE V NOVOM MILÉNIU

  Milé sociálne pracovníčky a pracovníci, asistentky a asistenti sociálnej práce, hosťujúce členky a členovia Slovenskej komory SP a ASP, milí kolegovia, priatelia. Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Katolíckou univerzitou v Ružomberku si Vás dovoľuje srdečne pozvať na národný kongres pod názvom […]

  Read more

Komora

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

Zriadená zákonom č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôležité informácie o poslaní komory, členstve, samostatnej praxi a aktivitách komory nájdete v menu vyššie.