Ponuka pre členov komory

17. marca 2016 / Komentáre vypnuté na Ponuka pre členov komory

Archív Články

vssvalogoVysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, ponúka členom Slovenskej komory SP a ASP možnosť podania si prihlášky na externú formu II. (Mgr.) stupeň štúdia v študijnom odbore Sociálna práca pre akademický rok 2016/2017. Školné na VŠZaSP sv. Alžbety pre záujemcov (členov Komory SP) o štúdium v ak. roku 2016/2017, ktorí zašlú prihláškový spis do 15. 05. 2016 bude so zľavou 10% (t. j. 288 € za semester) zo školného počas celého magisterského štúdia. (Zľava sa nevzťahuje na poplatky za prijímacie konanie, zápisné a za štátnu skúšku). Do prihlášky je potrebné priložiť potvrdenie o členstve v Slovenskej komore SP a ASP. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente
ponuka pre clenov Slovenskej komory SP a ASP_VS_alzbeta
Absolventom príbuzných odborov je možné po individuálnom posúdení uznať už absolvované skúšky.

Autor príspevku: prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.