Odborný seminár pre poskytovateľov sociálnych služieb

14. januára 2020 / Komentáre vypnuté na Odborný seminár pre poskytovateľov sociálnych služieb

Články Vzdelávanie

aj rok 2020 bude zameraný na kvalitu sociálnych služieb

a tak na základe žiadosti o spoluprácu pri sprostredkovaní informácií zverejňujeme prehľad ďalších odborných seminárov určených pre registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky realizuje od  júna 2019 do februára 2023 národný projekt Kvalita sociálnych služieb (NP KSS), ktorého snahou je pripraviť a odborne podporiť poskytovateľov pre výkon kvalitných sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v súlade s prílohou č. 2. Hlavným cieľom NP KSS je zabezpečiť dostupnosť kvalitných sociálnych služieb na území celého Slovenska, ktoré vedú k začleneniu zraniteľných cieľových skupín do spoločnosti a na trhu práce. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Nástrojom k dosiahnutiu vytýčeného cieľa je podpora zavádzania kvality sociálnych služieb cestou odbornej prípravy a metodickej podpory zástupcov  poskytovateľov sociálnych služieb pri implementácii podmienok kvality a zároveň metodickou podporou hodnotiteľov pri zavádzaní systému hodnotenia podmienok kvality sociálnych služieb.

Od januára 2020 čakajú registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb  ďalšie dvojdňové odborné semináre v Bratislave,  Nitre, Trnave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach.

Presné termíny seminárov v jednotlivých krajských mestách s inštrukciami k prihlasovaniu nájdete na webovej stránke

www.ia.gov.sk a na facebookovej stránke.