Svetový deň sociálnej práce

12. marca 2019 / Komentáre vypnuté na Svetový deň sociálnej práce

Články


19. marca Svetový deň sociálnej práce

Svetový deň sociálnej práce a sociálnych pracovníkov vznikol v roku 2007 na podnet Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov (IFSW). Sociálna práca zameriava svoju pozornosť na podporu ľudských práv a sociálnej spravodlivosti. Rieši nielen individuálne problémy, ale aj väčšie sociálne otázky, ako je chudoba, domáce násilie, bezdomovectvo a zdravotná starostlivosť. Jej cieľom je zlepšiť národnú a medzinárodnú sociálnu politiku. Tento sviatok sa oficiálne oslavuje vždy tretí utorok v mesiaci marec. V tento deň sociálni pracovníci a ich stavovské organizácie na celom svete dávajú do pozornosti svojim vládam, komunitám a kolegom jedinečný a významný prínos profesie sociálnej práce.

https://www.ifsw.org/sk/

https://www.zones.sk/kalendar-udalosti/medzinarodne-dni/