4. zasadnutie snemu Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

29. októbra 2019 / Komentáre vypnuté na 4. zasadnutie snemu Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

Články Nezaradené Z činnosti komory

Dňa 24. októbra 2019 sa v priestoroch úradu ŽSK uskutočnilo zasadnutie snemu Slovenskej komory SP a ASP, ktoré bolo spojené s voľbami predsedu a členov do orgánov Komory. Touto cestou ďakujeme predsedovi vlády SR Ing. Petrovi Pellegrinimu za pomoc a podporu prostredníctvom poskytnutej dotácie a pani Ing. Erike Jurinovej, predsedníčke ŽSK, ktorá nám poskytla bezplatný prenájom priestorov. Zároveň ďakujeme všetkým účastníkom snemu, ktorí prispeli nielen svojou prítomnosťou, ale i návrhmi a rôznymi podnetmi. Obdobie, ktoré čaká komoru bude náročné vzhľadom na výzvy a úlohy, ktoré pred ňou stoja. Veríme, že vzájomná komunikácia bude smerovať správnym smerom a spolu upevníme spoločenský  status sociálnej prace.

Výsledky volieb

Na základe výsledkov volieb bude nasledujúce štyri roky zastávať pozíciu predsedníčky pani

PhDr. Oľga Jarošová, PhD.

Považujeme za dôležité predstaviť Vám aj nových a staronových

členov orgánov komory.

Na záver si dovolíme citovať pani JUDr. Nadeždu Šebovú, ktorá nás poctila návštevou a príhovorom.

„Nezabudnite apelovať na súdržnosť a tiež byť kritický tam kde treba byť.“