Spoločne proti Alzheimerovej chorobe

AkSen–aktívny senior o.z., Vás srdečne pozýva na

4.ROČNÍK KONFERENCIE SPOLOČNE PROTI ALZHEIMEROVEJ CHOROBE,
ktorá sa bude konať v dňoch 11.-12.10 2018  v priestoroch hotela PARK v Piešťanoch. V prílohe nižšie nájdete Informačný list o konferencii a Prihlášku na konferenciu. Zoznam prednášok a workshopov bude účastníkom dodaný po uzavretí prihlášok prednášateľov. Konferencie sa v prípade záujmu môžete zúčastniť nielen ako aktívny alebo pasívny účastník, ale aj ako vystavovateľ, sponzor, partner.

Prihláška

Informačný list 2018

Priloha

Ďalšie vzdelávanie sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (výskum)

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce spolupracovala pri realizácie výskumu ohľadom ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov. Cieľom bola analýza viacerých oblastí ďalšieho (sústavného) vzdelávania sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Zber informácií bol anonymný a bude použitý predovšetkým pre vedecké účely. Závery skúmania budú taktiež aplikované v kontexte skvalitňovania sústavného vzdelávania.

V nasledovnom odkaze máte možnosť oboznámiť sa s čiastočnými výsledkami, ktoré boli publikované v zborníku z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ďalšie vzdelávanie_výskum_2018

Za výskumný tím Vám ďakuje prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. (andrej.matel@gmail.com)

Ak by Vás alebo Vašich kolegov zaujímali výsledky výskumu profesijných hodnôt sociálnej práce, tieto sú kompletne zverejnené v publikácii Mátel, A., Romanová, M., Senáriková, Z. 2017. Profesijné hodnoty sociálnej práce v Slovenskej republike. Nitra: UKF.
Vybrané výsledky sú dostupné aj v zborníku http://www.prohuman.sk/socialna-praca/zbornik-z-konferencie-profesijne-hodnoty-socialnej-prace-piesany-2017
a odkaz aj na stránke komory http://socialnapraca.sk/2018/02/profesijne-hodnoty-socialnej-prace-v-sr-vysledky-vyskumu/