Posudzovanie sociálnej rizikovosti rodiny

Vážení členovia, dávame vám do pozornosti ďalšiu z odborných knižných publikácií, ktorá by mohla byť prínosom k profesionalizácii sociálnej práce v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí. V  prípade záujmu  je možné zakúpiť si uvedenú publikáciu osobne v predajni VEDA na Štefánikovej ul. 3 v Bratislave, taktiež prostredníctvom email: markova@centrum.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzia odbornej monografie