Workshop STROMY

Milí priatelia,

DENNÉ CENTRUM DUŠEVNÉHO ZDRAVIA Facilitas n.o. Košice Facilitas n.o.,

Vás pozýva na   “Umelecké terapie v praxi „

„Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z verejnej zbierky Hodina deťom“

Projekt Umelecké terapie v praxi je venovaný psychológom, pedagógom, sociálnym pracovníkom, špeciálnym pedagógom a odborníkom v pomáhajúcich profesiách pracujúcich s deťmi a mládežou. Obsahovo sú postavené na zvládnutie sociálnych a komunikačných zručností pre prácu s deťmi a mládežou, rodinami a komunitou na školách a v zariadeniach sociálnych služieb.

Účasť na workshopoch je bezplatná

Prihlášky posielajte do 27.7.2018 na facilitas@post.sk v tvare: Meno, priezvisko, titul, adresa, e-mail, telefónne číslo, zamestnávateľ, cieľová skupina, pracovná pozícia. Pripojte pár motivačných viet o sebe a čo Vás vedie k účasti na projekte.

POČET MIEST JE LIMITOVANÝ!

Termín konania : 31.7.2018

Miesto konania: Facilitas n.o. Spišské námestie 4, Košice

Téma: Stromy

Links:

www.facilitas.sk,

http://nds.nds.sk/stream/activities