Ďalšie vzdelávanie sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (výskum)

Vážené sociálne pracovníčky, asistentky sociálnej práce, vážení sociálni pracovníci a asistenti sociálnej práce

tento dotazník je určení pre odborníkov pôsobiacich v praxi. Jeho cieľom je analýza viacerých oblastí ďalšieho (sústavného) vzdelávania sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Prosíme Vás o jeho pravdivé a pozorné vyplnenie. Zber informácií je anonymný a bude použitý predovšetkým pre vedecké účely. Závery skúmania budú taktiež aplikované v kontexte skvalitňovanie sústavného vzdelávania a uverejnené v odbornej tlači a na stránke komory. Za Váš čas, úprimnosť a ochotu Vám vopred ďakujeme.
Za výskumný tím Vám ďakuje prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. (andrej.matel@gmail.com)

Read More

Pozvánka na arteterapeutické workshopy STROMY I. a STROMY II.

Denné centrum duševného zdravia Vás srdečne pozýva

na Zážitkovo vzdelávacie arteterapeutické workshopy STROMY I. a STROMY II.,
ktoré sa uskutočnia v piatok 23.3.2018 a v sobotu 24.3.2018 vo Facilitas n.o., Košice.

Workshopy sú určené pre všetkých Vás, v pomáhajúcich profesiách, ktorí pri svojej práci s klientom, rodinou, skupinou, komunitou, využívate alebo by ste chceli využívať arteterapiu, ako súčasť expresívnych umeleckých terapií.

Bližšie informácie nájdete v priložených pozvánkach.
Pozvánka na Stromy 1
Pozvánka na Stromy 2

 

 

Pozvánka na workshop

Centrum MEMORY n.o. Vás srdečne pozýva na workshop
DOBRE JESŤ NAPRIEK ZABÚDANIU, ktorý sa bude konať v termíne 21.02.2018.
Workshop ponúka vedomosti o dysfágií, o jej príčinách, druhoch, o jej diagnostike a terapii. Záujemcovia sa naučia ,ako uľahčiť jedenie a pitie ľuďom s demenciou, aká postúra človeka je bezpečná pri jedení a pití, t.j. pri ktorej nedochádza k aspirácii a aká konzistencia a štruktúra jedla najviac stimuluje ľudí s demenciou.

Cena workshopu 70 EUR / os, členovia Slovenskej komory sestier 49 EUR / os ( 6 kreditov )
Prihlásiť sa je možné do 14.02.2018 na stránke https://goo.gl/forms/c127HTLUDhezxQYC3
Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.