Pozvánka na arteterapeutické workshopy STROMY I. a STROMY II.

Denné centrum duševného zdravia Vás srdečne pozýva

na Zážitkovo vzdelávacie arteterapeutické workshopy STROMY I. a STROMY II.,
ktoré sa uskutočnia v piatok 23.3.2018 a v sobotu 24.3.2018 vo Facilitas n.o., Košice.

Workshopy sú určené pre všetkých Vás, v pomáhajúcich profesiách, ktorí pri svojej práci s klientom, rodinou, skupinou, komunitou, využívate alebo by ste chceli využívať arteterapiu, ako súčasť expresívnych umeleckých terapií.

Bližšie informácie nájdete v priložených pozvánkach.
Pozvánka na Stromy 1
Pozvánka na Stromy 2

 

 

Pozvánka na workshop

Centrum MEMORY n.o. Vás srdečne pozýva na workshop
DOBRE JESŤ NAPRIEK ZABÚDANIU, ktorý sa bude konať v termíne 21.02.2018.
Workshop ponúka vedomosti o dysfágií, o jej príčinách, druhoch, o jej diagnostike a terapii. Záujemcovia sa naučia ,ako uľahčiť jedenie a pitie ľuďom s demenciou, aká postúra človeka je bezpečná pri jedení a pití, t.j. pri ktorej nedochádza k aspirácii a aká konzistencia a štruktúra jedla najviac stimuluje ľudí s demenciou.

Cena workshopu 70 EUR / os, členovia Slovenskej komory sestier 49 EUR / os ( 6 kreditov )
Prihlásiť sa je možné do 14.02.2018 na stránke https://goo.gl/forms/c127HTLUDhezxQYC3
Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

Profesijné hodnoty sociálnej práce v SR – výsledky výskumu

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Vo februári minulého roku sme Vás oslovili s ponukou o zapojenie sa do výskumu zameraného na identifikovanie kľúčových hodnôt sociálnej práce na Slovensku. Pán prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. ponúka spracované výsledky výskumu a ďakuje za spoluprácu.