V stredu 22. novembra 2017 sa uskutočnil Snem členov Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Pri tejto príležitosti sa Komora rozhodla oceniť sociálnych pracovníkov a sociálne pracovníčky ocenením SOPRA 2017.

Sociálne pracovníčky a sociálni pracovníci boli ocenení za ich prínos a stelesnenie hodnôt sociálnej práce a etiky, obetavosť, každodenné zdolávanie výziev, prácu presahujúcu rámec komunity a spolupodieľanie sa na tvorbe sociálnej politiky a skvalitňovaní služieb sociálnej práce. Read More