KONFERENCIA: Multidisciplinárny a celostný manažment pomoci závislým osobám a ich rodinám

Nezisková organizácia Trojlístok, Inštitút edukológie a sociálnej práce Prešovskej univerzity v Prešove a Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
Vás pozývajú na odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou s názvom

Multidisciplinárny a celostný manažment pomoci závislým osobám a ich rodinám

Read More

Si študent sociálnej práce? Využi jedinečnú príležitosť. POĎ DO TOHO!

A je to tu. Po letných prázdninách sa pomaly ale isto opäť rozbieha škola. Ranné vstávanie, „cviká“, prednášky, skriptá, zápočty, skúšky, … . Samá teória.

Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že pre moju pracovnú činnosť mi dala najviac prax. Teória je fajn a aj veľmi podstatná, no prax sa nedá ničím nahradiť. Read More

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ DOPLŇUJÚCICH VOLIEB

Na základe doručenej žiadosti predsedu Slovenskej komory SP a ASP, Mgr. Petra Kulifaja, o uvoľnenie z funkcie sa predstavenstvo komory na svojom rokovaní dňa 6.9.2017 uznieslo na nasledovnom uznesení:

V zmysle čl. 13 Volebného poriadku a z dôvodu naplnenia podmienok uvedených v čl. 4 bod 4, písm. b), vyhlasuje predstavenstvo komory termín konania doplňujúcich volieb, ktorým je streda, 22.11.2017. Doplňujúce voľby sa budú konať v Poprade (presné miesto bude v dostatočnom predstihu doplnené).

Read More